Právní služby s osobním přístupem

váš advokát v praze

 

Ve své advokátní praxi se zaměřuji zejména na trestní obhajoby, občansko právní agendu a rodinné právo včetně zastupování u soudů.

Pojem advokacie chápu v jeho tradičním slova smyslu jako právní služby dostupné lidem, kteří je potřebují.Jsem zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory (ČAK) pod číslem 2363.


Zkušenosti

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po krátké praxi podnikového právníka a právníka v obecní samosprávě se od roku 1991 zabývám advokacií. Původní členství ve společných advokátních kancelářích jsem v roce 2008 vyměnil za samostatnou advokátní praxi, kterou provozuji dodnes.

přístup ke klientům

Dávám přednost individuálnímu přístupu ke každému mému klientovi. Znamená to, že nebudete předáváni od jednoho kolegy ke druhému, ale celéVaší kauze se budu věnovat osobně já.

ceny

Vstupní konzultace 1.000,- Kč/hod.

Během vstupní konzultace spoludomluvíme i cenu za mé právní služby, která však určitě nepřekročí ceny stanovené advokátním tarifem. Vždy se snažím, aby cena za mou práci byla oboustranně přijatelná.

Hledáte

 advokáta v Praze?

info@judrvokurka.cz

sídlo a poštovní adresa: Jeseniova 50/2863, 130 00  Praha 3

adresa kanceláře: Jeseniova 55/1151, 130 00  Praha 3

+420 775 288 064

Pokud jsem právě zaněprázdněn, telefon vypínám. Ozvu se Vám, jakmile to bude možné.

© Copyright advokát Praha JUDr. František Vokůrka

IČ 66213088, registrace u ČAK pod č. 2363